5 jaar Mediander

Mediander is een open, vrijwillig samenwerkingsverband van organisaties actief in de zorg, onderwijs en begeleiding van personen met een handicap in Vlaanderen en Brussel. Mediander biedt ondersteuning aan haar leden bij het realiseren van hun opdracht.
Deze organisatie bestaat 5 jaar en ter gelegenheid van die verjaardag kwam ze bij ons aankloppen om een krant te realiseren. De krant stelt over 12 A3 bladzijden Mediander uitvoerig voor: de 11 aangesloten organisaties, de 12 leernetwerken, de studiereizen, de Europese werking, … en nog veel meer. Op de cover creëerden we een infografiek om 5 jaar Mediander in cijfers overzichtelijk te illustreren. Een hele puzzel die we met plezier hebben gelegd.

Gedrukt in quadri op cyclus offset, oplage 4000 exemplaren

Advertentie

eizerWijzer

De dorpskrant van Eizer is intussen reeds bezig aan haar derde jaargang. De eizerWijzer ontstond in 2010 in het kader van een ‘cultuur-in-je-buurt’ project. Maar de titel van de vaste agendarubriek in de eizerWijzer luidt niet voor niets: ‘Rust roest, Eizer niet!’, en na het cultuur-in-je-buurt-jaar zette de dorpsraad op eigen initiatief de eizerWijzer verder. Voor elke uitgave slaan vaste en losse leden van dorpsraad telkens opnieuw de handen in elkaar om foto’s, nieuwtjes en verslagen te verzamelen. Ze doen dat met nog minstens evenveel enthousiasme als in het begin, zodat de eizerWijzer meestal te klein is voor al het aangeleverde materiaal en abeloosdesign flink moet puzzelen om alles in de lay-out te kunnen verwerken.
Vaste rubrieken in de eizerWijzer zijn ‘To BE or not to BE’, waarbij een bekende Eizernaar in de kijker wordt gezet, de rubriek ‘Wist-je-datjes‘, de rubriek ‘Eizers 4 dummies’ en de rubriek ‘Eizer vroeger en nu’.

h-echt Eizer glanst

Eizer werd als ‘cultuur in je buurt’-project gekozen voor het jaar 2010. Dat betekende een pak werk voor abeloosdesign dit jaar. We mochten aan de hand van ideeën van de kinderen van de Sint-Jozefsschool een logo ontwerpen voor ‘h-echt Eizer glanst’. We maakten 4 krantjes ‘eizerWijzer’ en verzamelden foto’s van de meeste eizernaars op een groot fotopaneel voor de inkom van De Fraat.